Seznam článků

DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • ve vodním vyhledávání RH-W A, B a C

ODDÍL C - DOVEDNOST

Nejvyšší počet bodů     50 bodů
Cvik 1: Skok do člunu a ze člunu   10 bodů
Cvik 2: Vylezení na surfové prkno   10 bodů
Cvik 3: Jízda na surfovém prkně   10 bodů
Cvik 4: Ovladatelnost na vzdálenost   10 bodů
Cvik 5: Nesení psa a jeho předání   10 bodů

Prováděcí ustanovení

 • Skok do člunu a ze člunu 10 bodů

  Jeden zvukový povel: pro „skok do člunu", „čekání", „přivolání", „zaujetí základního postoje". Ve výchozím místě zaujme psovod se psem základní postoj. Ze základního postoje na zvukový a jeden pokynový povel skočí pes do člunu, který je ve vodě a na zvukový nebo pokynový povel zde v klidu zůstane. Na pokyn rozhodčího je pes zvukovým nebo pokynovým povelem volán ke psovodovi zpět. Pes se posadí těsně před psovoda. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme psovod se psem základní postoj.

 • Vylezení na surfové prkno 10 bodů

  Zvukový povel: k „naskočení", „čekání". Ve výchozím místě zaujme psovod se psem základní postoj. Ze základního postoje na zvukový a jeden pokynový povel nastoupí pes na surfové prkno, které je bez plachet na mělčině. Na zvukový nebo pokynový povel zde pes zůstane. Surfového prkna musí pes dosáhnout bez plavání. Podržením surfového prkna pomáhá psovod svému psovi při nastupování.

 • Jízda na surfovém prkně 10 bodů

  Jeden zvukový povel: k „zůstáni", k „sestoupení". Na pokyn rozhodčího postrčí psovod surfové prkno s ležícím psem určeným směrem do vzdálenosti asi 20 m. Při postrkování může být použit další povel k „zůstáni" nebo pokynový povel. Pes se musí chovat klidně a zůstat ležet tak dlouho, dokud mu psovod nedá zvukový a jeden pokynový povel k seskočení.

 • Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

  Dvě lodě nebo surfy vzdálené od břehu i mezi sebou 40 m.

  Jeden zvukový povel: k „plavání do směru", k „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod se svým psem zaujme na břehu základní postoj. Na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou pozici, vysílá psovod svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k první určené lodi (surfu). Jakmile tento bod pes dosáhne, posílá jej psovod ke druhému. Pořadí bodů ke kterým má pes plavat, určí rozhodčí před zahájením cviku. Od druhého bodu je pes přivolán ke psovodu zpět zvukovým nebo pokynovým povelem, sedá si těsné před něho a na zvukový nebo pokynový povel zaujme psovod se psem základní postoj.

 • Nesení psa a jeho předání 10 bodů

  Jeden zvukový povel: pro „přivolání", k „zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země, nebo z vyvýšeného stanoviště, 10m jej nese a předá ho psovodovi, nebo jiné osobě. Ta jej rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pokud je psovod osobou která psa přejímá, musí pes po postavení na zem posečkat, až se psovod asi 10 m od něho vzdálí. Pak si jej psovod zavolá a zaujme s ním ihned základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu, jakož i k pomocným osobám projevit útočnost.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.