Seznam článků

RH-W C

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VODNÍM VYHLEDÁVÁNÍ

stupeň C

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PRÁCE VE VODĚ

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Plavání na vzdálenost   40 bodů
Přivlečení volně plovoucího člunu   20 bodů
Přinesení záchranného kruhu   20 bodů
Přivlečení 1 osoby   40 bodů
Přivlečení 2 osob   80 bodů

Všeobecná ustanovení

Musí být dodržována zákonná bezpečnostní ustanovení.

Potřebné pomůcky: 2 motorové čluny, 1 záchranný kruh, 1 lano 30m dlouhé. Všechny osoby, které se nalézají ve vodě, nebo člunu, jsou povinny nosit plovací vestu nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody. Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

Prováděcí ustanovení

Plavání na vzdálenost 1 000 m     40 bodů

Psovod se psem jsou ve člunu. Ze stojícího člunu skočí pes na zvukový a pokynový povel psovoda do vody. Člun pak pluje v odstupu 10 m před psem, aby mohl být psem stále sledován. Pes musí klidně za lodí až ke břehu uplavat vzdálenost 1 000 m. Než může pes pokračovat v dalších cvicích, musí nejméně jednu hodinu odpočívat.

Přivlečení volně plovoucího člunu 30 m od břehu     20 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes ke člunu, ve kterém se nacházejí dvě ležící osoby. Pes musí najít lano převislé ze člunu do vody, uchopit jej do tlamy a přivléci člun ke břehu.

Přinesení záchranného kruhu ze člunu     20 bodů

Psovod se psem jsou ve člunu. Jedna osoba spadne k jedoucího člunu ve vzdálenosti asi 40 m od břehu do vody. Člun, ve kterém se také nachází psovod se psem, pluje ještě asi 20 m rovnoběžně dále ke břehu a pak zastaví. Psovod ve směru k osobě, která se chová jako tonoucí, odhazuje do vody záchranný kruh. Na zvukový a pokynový povel psovoda, skočí pes do vody a plave k záchrannému kruhu a dovleče jej za lano k osobě, která jej pevně uchopí. Závěrem přijede člun k osobě i psovi a oba jsou vyzdviženi do člunu.

Přivlečení jedné osoby     40 bodů

Psovod se psem se nacházejí ve člunu. Ze stojícího člunu sklouzne ledna osoba nepozorovaně pro psa do vody. Člun poté odjede. Na z vukový a pokynový povel psovoda skočí pes z druhého člunu, který je vzdálen 40 m od osoby, do vody a plave k pasivně ležící osobě ve vodě. Uchopí ji za paži a přivleče ji ke člunu, ve kterém je jeho psovod. Osoba i pes jsou vyzdviženi do člunu.

Přivlečení dvou osob     80 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Ve vzdálenosti 30 m od břehu vypadnou z jedoucího člunu postupně v rozmezí 20 m od sebe, dvě osoby do vody. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes k první osobě, která se chová jako tonoucí. Jakmile se tato přidrží postroje psa, je přivlečena psem na břeh. Pak plave pes ke druhé osobě, pasivně ležící ve vodě, uchopí ji za paži a rovněž ji přivleče ke břehu. Pes může také na břeh přivléci obě osoby najednou, nebo jednu po druhé v opačném pořadí.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.