Seznam článků

DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • stopaře RH-F A a B
 • v plošném vyhledávání RH-FL A a B
 • ve vyhledávání v sutinách RH-T A a B

ODDÍL C - DOVEDNOST

Nejvyšší počet bodů     50 bodů
Cvik 1: Pohyblivá kladina na sudech   5 bodů
Cvik 2: Houpačka   5 bodů
Cvik 3: Vodorovný žebřík   10 bodů
Cvik 4: Skok daleký   5 bodů
Cvik 5: Tunel   5 bodů
Cvik 6: Chůze po nepříjemném materiálu   5 bodů
Cvik 7: Ovladatelnost na vzdálenost   10 bodů
Cvik 8: Nesení psa a jeho předání   5 bodů

Všeobecná ustanovení

Nahlášení a odhlášení se rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový nebo pokynový povel. Každý cvik začíná a končí základním postojem.

Je na psovodovi, kterou polohu zvolí pro svého psa (sedni, lehni, stůj) na nebo po překážce, pokud je zaujetí polohy vyžadováno. Veškeré překážky nutno udržovat ve stavu, který nepřivodí psu žádná zranění.

Schéma které nařizuje uspořádání bodů při ovladatelnosti na vzdálenost (viz. příloha) je nutno dodržovat.

Prováděcí ustanovení

 • Pohyblivá kladina na sudech 5 bodů

  Překážka: 2 stejně velké sudy o průměru asi 0,40m, prkno dlouhé asi 4 m, široké asi 0,30 m. Po jednom zvukovém povelu pro „naskočení", „zastavení", „pokračování v chůzi", „zaujetí základního postoje". Psovod se svým psem zaujme základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel musí pes vyskočit na kladinu a v její první polovině se zastavit na zvukový povel psovoda. Může stát, sedět nebo ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, dává mu povel k „pokračování" a jde se psem dále až na konec překážky, kde ji pes opustí. Na zvukový povel „k noze" a nebo pokynový povel zaujme pes základní postoj. Pes musí přejít celou délku prkna, aniž by projevil bázlivost, nebo z něj seskočil.

 • Houpačka 5 bodů

  Překážka: prkno dlouhé asi 4m, široké asi 0,30 m, uprostřed sklopný bod ve výšce asi 0,40 - 0,50 m.

  Jedním zvukovým povelem: pro „naskočení", „pokračování v chůzi", „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel, pes musí dojít až ke sklopnému bodu překážky, prkno sklopí a sám se zastaví. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, dává mu povel k „pokračování v chůzi" a jde s ním dále až na konec překážky, kde ji pes opustí. Psovod může jít podél překážky až tehdy, kdy se prkno překlopí, nesmí však psu pomáhat. Nesmí se psa nebo překážky dotknout. Na konci překážky usměrní svého psa zvukovým nebo pokynový povelem, do základního postoje. Pes musí překonat celou překážku, aniž by projevil bázlivost, nebo z ní seskočil.

 • Vodorovný žebřík 10 bodů

  Překážka: dřevěný žebřík na dvou asi 0,50m vysokých podpěrách, délka asi 4m, šířka asi 0,50 m, vzdálenost příček 0,30 m, šířka příček 5cm, s náběhem.

  Po jednom zvukovém povelu k „chůzi po žebříku", k „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel pes překoná přes náběh žebřík až k poslední z příček na protější straně. Zde psovod snese psa z překážky a zvukovým nebo pokynovým povelem si jej usměrní do základního postoje. Pes smí použít příček a nikoliv postranic žebříku. Psovod smí jít podél překážky, aniž by se dotýkal psa nebo překážky.

 • Skok daleký 5 bodů

  Překážka: vodní příkop, zátaras atd.. Šířka 1,50m, výška 0,30m, hloubka 1 m, (délka)

  Po jednom zvukovém povelu: ke „skoku", k „zastaveni", k „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přímé vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a jeden pokynový povel, má pes překážku přeskočit. Po přeskoku zůstává pes na zvukový povel k „zastavení" stát. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a na zvukový nebo na pokynový povel zaujme s nim základní postoj.

 • Tunel 5 bodů

  Překážka: tunel s otvorem pro plazení asi 0,50 m v průměru, asi 3m dlouhý.

  Po jednom zvukovém povelu: k „plazení", „zastavení", „zaujetí základního postoje". Psovod zaujme se svým psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový povel a jeden pokynový povel, pes má překážkou proplazit. Jakmile pes opustí překážku, má se na zvukový a jeden pokynový povel zastavit. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke svému psu a na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá s nim základní postoj.

 • Chůze po nepříjemném materiálu 5 bodů

  Překážka: Na ploše 3x3 m je rozložen nepříjemný materiál. (Příkl.: na kamenech rozloženy plechové desky, stavební drátěné pletivo, folie, suť nebo podobný materiál). Zvukový povel: „k chůzi". Psovod se psem zaujme před překážkou základní postoj. Na zvukový povel „k chůzi" přejde psovod s neupoutaným psem u nohy tuto překážku jednou tam a jednou zpět, přičemž při zpětné chůzi se jedenkrát zastaví. Po opuštění této plochy zaujme psovod se psem základní postoj zvukovým nebo pokynovým povelem.

 • Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

  Pomůcky: jedno štítkem označené místo ( kužel ) a 3 zjevné body od sebe vzdálené asi 40 m - palety, sudy nebo podobné, vysoké nejvíce 0,6 m.

  Po jednom zvukovém povelu: k „vyběhnutí", „zastavení", „vyběhnuti k bodům", „naskočení", „přivolání", „zaujetí základního postoje". Na výchozím místě zaujme psovod se svým psem základní postoj. Psovod na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou polohu, vysílá svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k místu označenému štítkem do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes tuto vzdálenost dosáhne, obdrží zvukový nebo pokynový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou pozici, zvukovým a pokynovým povelem k prvému určenému bodu. Na zvukový a na pokynový povel má pes na něj vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá k dalšímu bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Z třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým a posunkovým povelem zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá pes základní postoj.

 • Nesení psa a jeho předáni 5 bodů

  Po jednom zvukovém povelu k „přivolání", „zaujetí základního postoje". Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10 m jej nese a předá ho psovodovi nebo jiné osobě. Ta ho rovněž poponese 10 m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pokud je psovod osobou, která převezme psa, musí pes po postavení na zem posečkat, až se psovod asi 10 m vzdálí. Pak si jej přivolá a zaujme s ním základní postoj. Pes nesmí ke svému psovodu ani k pomocným osobám projevit útočnost.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.