Seznam článků

RH-W A

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VODNÍM VYHLEDÁVÁNÍ

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PRÁCE VE VODĚ

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Plavání na vzdálenost   30 bodů
Aportování - hází se ze břehu   30 bodů
Aportování - hází se ze člunu   30 bodů
Přinesení lana k surfaři   30 bodů
Přivlečení surfaře s jeho surfovým prknem   80 bodů

Všeobecná ustanovení

Musí být dodržována zákonná bezpečnostní ustanovení.

Potřebné pomůcky: 1 motorový člun, 1 surfové prkno, 2 aportovací předměty, plovoucí člunové lano o průměru 5cm a délce asi 30 m. Všechny osoby, které se nalézají ve vodě, nebo člunu, jsou povinny nosit plovací vestu nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody.

Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

Prováděcí ustanovení

Plavání na vzdálenost 200 m     30 bodů

Psovod se svým psem se nachází ve člunu, vzdáleném 200 m od břehu.

Na zvukový a pokynový povel skočí pes do vody. Může mu být při skoku pomáháno. Člun se psovodem pluje ke břehu. Pes musí plavat klidně a přímo ke břehu. Psovodovi je povoleno svého psa zvukovými i pokynovými povely povzbuzovat.

Aportování z vody - hází se ze břehu     30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Odhodí předmět nejméně do vzdálenosti 15m do vody. Jakmile předmět klidně leží na hladině, musí pes na zvukový a pokynový povel doplavat k předmětu a přinést jej přímou cestou k psovodovi. Sedá si těsně před svého psovoda, předmět musí držet tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod zvukovým nebo pokynovým povelem neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

Aportování z vody - hází se ze člunu     30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Ze člunu, který je vzdálen od břehu asi 25 m je odhozen rovnoběžně ke břehu do vody předmět. Jakmile předmět klidně leží na hladině, musí pes na zvukový a pokynový povel doplavat k předmětu a přinést jej přímou cestou k psovodovi. Sedá si těsně před svého psovoda, předmět musí držet tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod zvukovým nebo pokynovým povelem neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

Přinesení lana k surfaři     30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Ve vzdálenosti 30 m ve vodě, leží na surfovém prkně surfař, který na sebe upozorňuje. Na zvukový a pokynový povel psovoda, plave pes s lanem k surfaři, který lano pevně uchopí. Psovod pak lanem přitáhne surfovací prkno se surfařem ke břehu. Pes plave zpět ke břehu podél surfovacího prkna. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

Přivlečení surfaře se surfovým prknem     80 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu.

Ve vzdálenosti 30m ve vodě, leží na surfovém prkně surfař, který na sebe upozorňuje. Na zvukový a pokynový povel psovoda plave pes k surfovému prknu. Surfař na něm ležící podá psovi konec lana. Ten jej uchopí do tlamy a táhne surfové prkno i se surfařem ke břehu. Na břehu pustí pes lano až na zvukový povel psovoda. Na zvukový nebo pokynový povel zaujme pak psovod se psem základní postoj.

 

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.


Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.