Informace o zpracování osobních údajů 
ve Svazu záchranných brigád kynologů ČR, z.s. (SZBK ČR,z.s.)
05 ​​ZBK Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje

dále jen Správce

Správce je povinna na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“), případně §236 Občanského zákoníku, zpracovávat následující údaje členů:

  1. jméno a příjmení,
  2. datum narození,
  3. adresu místa pobytu,

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 3 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Dále správce u členů eviduje email a telefonní číslo za účel možnosti kontaktu členů spolku, což je ,podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněným zájmem spolku.

Na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsou Správcem evidován/a.

Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

  • Svazu záchranných brigád kynologů ČR, z.s.,
  • příslušné Krajské organizaci ( ZBK )
  • Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 511 / 3, Praha 7, dále jen Sdružení
  • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem
  • vedení evidence členské základny SZBK ČR na základě směrnic SZBK ČR a s tím souvisejícími činnostmi,
  • identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)
  • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.