Seznam článků

RH-T A

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VYHLEDÁVÁNÍ V SUTINÁCH

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Práce psa   80 bodů
Označení 2 osob (á 60 bodů)   120 bodů

Doba vypracování: max. 15 minut po vyhledávání, plocha terénu se sutinami je 600 až 800 m 2 v jedné či v několika úrovních, 2 osoby.

Všeobecná ustanovení

Dvě ukryté osoby (dotykový ani zrakový kontakt není psovi umožněn).

Rušivé vlivy: doutnající oheň, hluk motoru, kladiva, bubnů, atd., jakož i výstřely mimo prostoru sutin a pohybující se osoby v prostoru. Bezprostředně před uvedením a v průběhu práce psa se více osob pohybuje křížem krážem v prostoru sutin. Úkryty osob máji být nejméně 10 m od sebe vzdáleny. Osoby musí 15 minut před uvedením psa zaujmout svou polohu aniž by byly pozorovány psovodem nebo psem. Jednou použité úkryty mohou být znovu použity. Nejsou-li úkryty předcházejícího psa použity, musí zůstat otevřeny. Osoby se z úkrytů vyprošťují.

Psovod oznámí rozhodčímu před začátkem vyhledávání způsob označení. Pes může vyštěkávat, označovat nálezkou, nebo vystavovat.

K práci připravený pes může mít dečku i obojek.

Při vystavování pobíhá pes nejkratší cestou mezi psovodem a ukrytou osobou a tím psovoda k ní přivádí.

Psovod smí vstoupit do prostoru trosek teprve na pokyn rozhodčího,

Prováděcí ustanovení

Psovod čeká se svým psem mimo dohled na pokyn. Pes, připravený pro vyhledávání, je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě, nikoliv však na té straně, kde do prostoru trosek vstoupili pomocníci. Je nutno brát v úvahu směr vetru. Pes má na pokyn psovoda prostor prohledávat. Musí být přezkoušena pracovní intensita a ovladatelnost psa.

Pes musí nalezenou osobu zřetelně označovat až do příchodu psovoda. Při označováni je jakákoliv pomoc psovoda nebo ukrývané osoby zakázána.

Pes který vyštěkává se nesmí vzdálit více než 2 m od místa které označuje. Psovod musí jednoznačné poznat které místo je výstupem pachu pro jeho psa. Při označování nálezkou nebo při vystavování musí pes psovoda přivést přímou cestou k ukrývané osobě (místu označení).

Psovod musí rozhodčímu hlásit označení a smí jít za psem až najeho pokyn. Nalezené osoby jsou vyprošťovány pomocníky.

V práci je pokračováno na pokyn rozhodčího. Psovod znovu vybídne psa k práci a opustí místo trosek. Toto je možné přímo z místa nálezu, nebo z okraje trosek.

Vyhledávání je ukončeno rozhodčím.

Hodnocení

První chybné označení:   - 40 bodů
Druhé chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Při nenalezení jedné osoby nemůže psovod splnit zkoušku.

Jedna nenalezená osoba znehodnocuje vyhledávání o 61 bodů.

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.