Seznam článků

DOVEDNOST PRO ZKOUŠKU ZÁCHRANNÉHO PSA

 • v lavinových pracích RH-L A, B a C

ODDÍL C - DOVEDNOST

Nejvyšší počet bodů     50 bodů
Cvik 1: Chůze ve stopě   15 bodů
Cvik 2: Jízda v dopravním prostředku   15 bodů
Cvik 3: Ovladatelnost na vzdálenost   10 bodů
Cvik 4: Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopení a předání   10 bodů

Všeobecná ustanovení

Nahlášení a odhlášení se rozhodčímu se provádí se psem na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a volný řetízkový obojek. Druh povelu pro provedení cviku je ponechán na psovodu, musí to ale být jeden krátký zvukový nebo pokynový povel. Každý cvik začíná a končí základním postojem.

Schéma které nařizuje uspořádáni bodů při ovladatelnosti na vzdálenost (viz. příloha) je nutno dodržovat.

Psovod při cviku „chůze po stope" se může při stupni A pohybovat na lyžích nebo bez nich, při stupni B a C pouze na lyžích.

Prováděcí ustanovení

 • Chůze ve stopě 5 bodů

  Jeden zvukový povel: pro „chůzi ve stopě". Psovod s volným psem u nohy zaujme základní postoj. Ze základního postoje vychází psovod se psem po určené trase, která je asi 500 m dlouhá. Na začátku cviku dává psovod svému psu zvukový a pokynový povel a může jej vícekrát za pochodu opakovat. Pes se musí ihned ze základního postoje zařadit za psovoda a jít v jeho stopě, aniž by ho omezoval či brzdil. Nejlepší odstup psa za psovodem je asi 1 - 1,5 m.

 • Jízda v dopravním 15 bodů

  Prostředek: sněhová rolba, sedačková lanovka, vrtulník atd. Jeden zvukový povel: při "nastoupení", „vystoupení", „zaujetí základního postoje". Psovod se psem zaujmou v přiměřené vzdálenosti od daného dopravního prostředku základní postoj. Všechny obvyklé dopravní prostředky lze využít se zřetelem na bezpečnostní opatření. Pes je vyzdvihnut na dopravní prostředek který je v klidu. Po jízdě, případně letu, vystoupí psovod se psem, sundá jej na zem mimo dopravní prostředek a na zvukový nebo pokynový povel s ním zaujímá základní postoj.

 • Ovladatelnost na vzdálenost 10 bodů

  Pomůcky: jedno štítkem označené místo (kužel) a 3 zjevné značené body od sebe vzdálené asi 40 m.

  Po jednom zvukovém povelu k: „vyběhnuti", „zastavení", „vyběhnutí k bodům", „přivoláni", „zaujetí základního postoje". Na výchozím místě zaujme psovod se svým psem základní postoj. Psovod na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svou polohu, vysílá svého psa zvukovým a jedním pokynovým povelem k místu označenému štítkem do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes tuto vzdálenost dosáhne, obdrží zvukový nebo pokynový povel k zastavení. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil svou pozici, zvukovým a pokynovým povelem k prvému určenému bodu. Na zvukový a na pokynový povel, má pes zde zůstat. Psovod jej pak vysílá k dalšímu bodu u kterého má pes také zůstat. To stejné platí i pro třetí určený bod. Pořadí bodů, ke kterým má pes běžet, určí před zahájením cviku rozhodčí. Od třetího bodu je pes volán psovodem zvukovým a posunkovým povelem zpět a sedá si těsně před psovoda. Na zvukový nebo na pokynový povel zaujímá pes základní postoj.

 • Vyzvednutí a sundání psa, jeho uchopeni a předání 10 bodů

  Po jednom zvukovém povelu k: „zastavení", „čekání", „zaujetí základního postoje". Pes upoutaný na vodítku zaujme na zvukový nebo pokynový povel polohu ve stoje, ve které v klidu zůstane. Pak je pes svým psovodem, nebo pomocníkem, vyzdvihnut ze země a postaven na plošinu, která je ve výšce asi 1 m. Na plošině je převzat dalším pomocníkem, nebo psovodem, který se s ním 3x otočí kolem své osy a postaví ho na plošinu zpět. Pes nesmi projevit agresivitu ke svému psovodovi, ani pomocníkům. Jakmile stoji pes jistě na plošině, dává mu psovod zvukový nebo pokynový povol k posečkání. Na pokyn rozhodčího si psovod vezme psa do základního postoje.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu který mu oznámí hodnocení.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.