Seznam článků

RH-L A

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA LAVINÁŘE

stupeň A

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PACHOVÁ PRÁCE

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Intenzita práce a ovladatelnost psa   40 bodů
Chování psovoda   40 bodů
Označení osoby   90 bodů
Hrabání nebo vyštěkání   30 bodů

Doba vypracování: max. 15 minut pro vyhledávání, sněhová plocha nejméně 3000 m 2, 1 osoba umístěna v hloubce max. 1 m.

Všeobecná ustanovení

Psovod provádí vyhledávání na lyžích nebo bez nich. Osoba musí být ukryta minimálně 20 minut před nasazením psa tak aby psovod ani pes nemohl toto pozorovat. Ukrytá osoba nesmí bezprostředně před svým umístěním spolupracovat na přípravných pracích pro sněhovou jeskyni. Při ukrývání osob se musí dodržovat od povídající bezpečnostní ustanovení. Pro lepší kontrolu a vymezení prohledávaného prostoru musí být tento zřetelně vyznačen praporky.

Bezprostředně před nasazením psa projdou, nebo projedou na lyžích sněhovou plochu křížem krážem minimálně 3 osoby.

Prováděcí ustanovení

Vyhledávání: Psovod čeká se svým psem připraveným k vyhledávání mimo dohled na pokyn. Rozhodčí mu oznámí situaci s požadovaným úkolem.

Pes je svým psovodem uveden do prostoru na jím vhodně zvoleném místě. Psovod smí z výchozího bodu následovat svého psa, až když se tento vzdálí více než 30m, či je mimo dohled, nebo označuje a rozhodčí následováni psa nařídí.

Pes musí osobu zřetelně viditelně, nebo slyšitelně označit a setrvat na místě do příchodu psovoda.

Provedené označení hlásí psovod rozhodčímu a smí jít za psem až na jeho pokyn. Místo nálezu se značkuje.

Osoba je na pokyn rozhodčího pomocníky vyproštěna.

Hodnocení

První chybné označení:   - 40 bodů
Druhé chybné označení:   ukončení práce oddílu A

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.