Seznam článků

RH-W B

ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO PSA VE VODNÍM VYHLEDÁVÁNÍ

stupeň B

Dělí se na:

pachovou práci   200 bodů
poslušnost   50 bodů
dovednost   50 bodů
nejvyšší počet bodů celkem   300 bodů

ODDÍL A- PRÁCE VE VODĚ

Nejvyšší počet bodů   200 bodů
Plavání na vzdálenost 600 m   30 bodů
Přinesení záchranného kruhu   30 bodů
Přivlečení člunu ke břehu   30 bodů
Přinesení lana ke člunu 30 m od břehu   30 bodů
Přivlečení osoby   80 bodů

Všeobecná ustanovení

Musí být dodržována zákonná bezpečnostní ustanovení.

Potřebné pomůcky: 1 motorový člun, 2 boje, 1 záchranný kruh, 1 lano 30 m dlouhé. Všechny osoby, které se nalézají ve vodě, nebo člunu, jsou povinny nosit plovací vestu nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody

Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

Prováděcí ustanovení

Plaváni na vzdálenost 600 m     30 bodů

Psovod se svým psem se nachází ve člunu, který je u první boje, vzdálené 200 m od břehu. Na zvukový a pokynový povel skočí pes do vody. Člun pluje ke druhé boji (vzdálené od první 200 m), stočí se a pluje ke břehu zpět. Pes musí člun následovat.

Přinesení záchranného kruhu ze břehu do vody     30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Jedna osoba spadne z jedoucího člunu, ve vzdálenosti 30 m od břehu, do vody. Člun pluje dále. Osoba se chová jako topiči a volá o pomoc. Psovod ve směru osoby hodí do vody záchranný kruh. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda, uchopí pes do tlamy lano, které |n upevněno k záchrannému kruhu a připlave s ním k tonoucímu. Pak s ním přitáhne tonoucího zpět na břeh.

Dovlečení člunu ke břehu     30 bodů

Psovod se psem, spolu s dalšími 2 osobami nastoupí do člunu, který s nimi odpluje do vzdálenosti asi 50 m. Na zvukový a pokynový povol psovoda skočí pes ze stojícího člunu do vody. Psovod mu podá luno připevněné ke člunu, pes je uchopí do tlamy a přivleče člun ke břehu.

Přinesení lana ke člunu vzdálenému od břehu 30 m     30 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Psovod dá jeden konec lana psovi do tlamy, druhý konec je připevněn na břehu. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes ke člunu, kde konec lana předá řidiči člunu. Řidič člunu pak vytáhne psa do člunu, který je pomocí lana přitažen ke břehu.

Přivlečení osoby     80 bodů

Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Jedna osoba spadne z jedoucího člunu, ve vzdálenosti 30 m od břehu do vody. Člun pluje dále. Osoba se chová jako topící a volá o pomoc. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda plave pes k osobě. Jakmile se osoba přidrží postroje psa, je přivlečena psem na břeh.

Tato část zkoušky končí odhlášením rozhodčímu,který mu oznámí hodnocení.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.