ZBKKK

Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje

Kdo jsme?

 • Jsme nezisková organizace.
 • Jsme zapsaný spolek, v němž si všichni členové hradí výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků.
 • Jsme pobočným spolkem Svazu záchranných brigád kynologů ČR, který je začleněn do Integrovaného záchranného systému (IZS) ČR.

Čím se zabýváme?

 • Výchovou a výcvikem psů.
 • V rámci své hlavní činnosti provádíme výcvik záchranných psů, specializovaný na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.

Kdo se může stát naším členem?

 • Členem (nejdříve je to rok čekatelství) se může stát každý, kdo se chce se svým psem věnovat záchranářskému výcviku.
 • Členství všech příslušníků brigády je zcela dobrovolné. Výcvik i reálné nasazení provádí každý psovod s vlastními psy a na vlastní náklady. Výcvik záchranného psa je náročný a vyžaduje systematický přístup a dokonalou souhru psovoda a psa. Během výcviku získává psovod i pes stále nové a nové zkušenosti a učí se pracovat ve velmi náročném prostředí. Snahou simulovat během tréninků reálné podmínky katastrof se vrcholní psovodi a psi připravují pro reálné nasazení. Během přípravy musí každý psovod se svým psem složit předepsané zkoušky záchranných prací zaměřených na jednotlivé oblasti – sutinové, terénní, vodní i lavinové vyhledání.
 • Pes by měl mít vyrovnanou povahu, přirozenou ochotu k práci, pevné nervy, předpoklad dobrých čichových schopností, neměl by být agresivní vůči lidem ani psům. Vhodným přístupem a správnou metodikou výcviku se však dá mnohé dokázat i se psem, který není úplně povahově zcela vyrovnaný.

Kde a kdy cvičíme?

 • Pravidelně se scházíme každý týden ve čtvrtek a v neděli na cvičáku ve Staré Roli, nebo po okolí Karlových Varů, dle předchozí domluvy. 
 • Několikrát do roka pořádáme více denní výcvik.

Novinky

Změna pořádání pravidelných výcviků

 • Čtvrtky budou vyhrazeny poslušnostem a výcviku nováčků na cvičáku ve Staré Roli.
 • V neděli budou probíhat výcviky členské základny na cvičáku ve Staré Roli, nebo v terénu.
 • Nedělní výcviky v terénu budou vyhlašovány na vzkazníku. Pokud nebude na vzkazníku pozvánka na speciální práce, sejdeme se na cvičáku.

Nejbližší akce

Letní soustředění Spáleniště

14 srp 2022
08:00 - 12:00
? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
14 srp 2022
09:00 - 12:00
Letní soustředění Spáleniště

14 srp 2022
08:00 - 12:00
Letní soustředění Spáleniště

14 srp 2022
08:00 - 12:00
Letní soustředění Spáleniště

14 srp 2022
08:00 - 12:00
Letní soustředění Spáleniště

14 srp 2022
08:00 - 12:00
?‍? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
18 srp 2022
16:30 - 18:30
Letní soustředění Spáleniště

14 srp 2022
08:00 - 12:00
Letní soustředění Spáleniště

14 srp 2022
08:00 - 12:00
Letní soustředění Spáleniště

14 srp 2022
08:00 - 12:00

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.