ZBKKK

Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje

Kdo jsme?

 • Jsme nezisková organizace.
 • Jsme zapsaný spolek, v němž si všichni členové hradí výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků.
 • Jsme pobočným spolkem Svazu záchranných brigád kynologů ČR, který je začleněn do Integrovaného záchranného systému (IZS) ČR.

Čím se zabýváme?

 • Výchovou a výcvikem psů.
 • V rámci své hlavní činnosti provádíme výcvik záchranných psů, specializovaný na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.

Kdo se může stát naším členem?

 • Členem (nejdříve je to rok čekatelství) se může stát každý, kdo se chce se svým psem věnovat záchranářskému výcviku.
 • Členství všech příslušníků brigády je zcela dobrovolné. Výcvik i reálné nasazení provádí každý psovod s vlastními psy a na vlastní náklady. Výcvik záchranného psa je náročný a vyžaduje systematický přístup a dokonalou souhru psovoda a psa. Během výcviku získává psovod i pes stále nové a nové zkušenosti a učí se pracovat ve velmi náročném prostředí. Snahou simulovat během tréninků reálné podmínky katastrof se vrcholní psovodi a psi připravují pro reálné nasazení. Během přípravy musí každý psovod se svým psem složit předepsané zkoušky záchranných prací zaměřených na jednotlivé oblasti – sutinové, terénní, vodní i lavinové vyhledání.
 • Pes by měl mít vyrovnanou povahu, přirozenou ochotu k práci, pevné nervy, předpoklad dobrých čichových schopností, neměl by být agresivní vůči lidem ani psům. Vhodným přístupem a správnou metodikou výcviku se však dá mnohé dokázat i se psem, který není úplně povahově zcela vyrovnaný.

Kde a kdy cvičíme?

 • Pravidelně se scházíme každý týden ve čtvrtek a v neděli na cvičáku ve Staré Roli, nebo po okolí Karlových Varů, dle předchozí domluvy. 
 • Několikrát do roka pořádáme více denní výcvik.

Novinky

Pozvánka na členskou schůzi ZBK KK 2021

Členská schůze Záchranné brigády kynologů Karlovarského kraje proběhne 12.12.2021 od 9:00 v Počernech v zasedací místnosti firmy Agropol Počerny.

Schůze se bude možno účastni i online. Přístupové údaje vám budou zaslány.

Pravidla pořádání schůze se budou řídit podle aktuálních nařízení vlády.

Program

 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba ověřovale
 5. Zpráva vedoucího
 6. Zpráva pokladní
 7. Zpráva výcvikáře
 8. Zpráva hospodáře
 9. Zpráva revizní komise
 10. Přijímání nových členů
 11. Dotace 2022
 12. Plán zkoušek, brigád a vícedenních akcí 2022
 13. Změna uspořádání statutárního orgánu
 14. Výše členských příspěvků na rok 2022
 15. Odsouhlasení ukončení členství členům s nezaplacenými příspěvky
 16. Různé

Nejbližší akce

?‍? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
20 led 2022
16:30 - 18:30
? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
23 led 2022
09:00 - 12:00
?‍? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
27 led 2022
16:30 - 18:30
? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
30 led 2022
09:00 - 12:00
?‍? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
03 úno 2022
16:30 - 18:30
? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
06 úno 2022
09:00 - 12:00
?‍? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
10 úno 2022
16:30 - 18:30
? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
13 úno 2022
09:00 - 12:00
?‍? Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
17 úno 2022
16:30 - 18:30

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.