ZBKKK

Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje

Kdo jsme?

  • Jsme nezisková organizace.
  • Jsme zapsaný spolek, v němž si všichni členové hradí výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků.
  • Jsme pobočným spolkem Svazu záchranných brigád kynologů ČR, který je začleněn do Integrovaného záchranného systému (IZS) ČR.

Čím se zabýváme?

  • Výchovou a výcvikem psů.
  • V rámci své hlavní činnosti provádíme výcvik záchranných psů, specializovaný na vyhledávání živých i neživých osob v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.

Kdo se může stát naším členem?

  • Členem (nejdříve je to rok čekatelství) se může stát každý, kdo se chce se svým psem věnovat záchranářskému výcviku.
  • Členství všech příslušníků brigády je zcela dobrovolné. Výcvik i reálné nasazení provádí každý psovod s vlastními psy a na vlastní náklady. Výcvik záchranného psa je náročný a vyžaduje systematický přístup a dokonalou souhru psovoda a psa. Během výcviku získává psovod i pes stále nové a nové zkušenosti a učí se pracovat ve velmi náročném prostředí. Snahou simulovat během tréninků reálné podmínky katastrof se vrcholní psovodi a psi připravují pro reálné nasazení. Během přípravy musí každý psovod se svým psem složit předepsané zkoušky záchranných prací zaměřených na jednotlivé oblasti – sutinové, terénní, vodní i lavinové vyhledání.
  • Pes by měl mít vyrovnanou povahu, přirozenou ochotu k práci, pevné nervy, předpoklad dobrých čichových schopností, neměl by být agresivní vůči lidem ani psům. Vhodným přístupem a správnou metodikou výcviku se však dá mnohé dokázat i se psem, který není úplně povahově zcela vyrovnaný.

Kde a kdy cvičíme?

  • Pravidelně se scházíme každý týden ve čtvrtek a v neděli na cvičáku ve Staré Roli, nebo po okolí Karlových Varů, dle předchozí domluvy. 
  • Několikrát do roka pořádáme více denní výcvik.

Novinky

Vládní nařízení

Jelikož ZBK KK má více než 6 členů, rušíme tímto oficiální pravidelné výcviky.

Individuálně, nebo po domluvě v malých skupinkách, cvičit můžeme.

Platnost nařízení je zatím do 1.11.2020, kdy vláda ČR vydá další pokyny.

Zkoušky ZZP2 jsme již přesunuly na 14.11.2020. Budou se pořádat dle aktuálních nařízení.

Soustředění na Spáleništi 22.10 – 25.10.2020 bylo zrušeno.

Nejbližší akce

Prověrka pohotovostní jednotky (PPJ) -
Náměšť nad Oslavou
24 říj 2020
09:00 - 00:00
Prověrka pohotovostní jednotky (PPJ) -
Náměšť nad Oslavou
24 říj 2020
09:00 - 00:00
Zkoušky NZŘ - ZZZ
Tovačov
31 říj 2020
09:00 - 00:00
Zkoušky IPOR - RH-T V, RH-T A, RH-T B
Blahuňov
31 říj 2020
09:00 - 10:00
Zkoušky NZŘ - ZTV2
Chomutov - Březenecká
31 říj 2020
14:00 - 15:00
Zkoušky NZŘ - ZZZ
Tovačov
31 říj 2020
09:00 - 00:00
Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
05 lis 2020
16:30 - 19:00
Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
08 lis 2020
09:00 - 12:00
Výcvik
Cvičák ZBKKK, SZBK ČR - Stará Role, Rolavská, 360 17 Karlovy Vary, Česko
12 lis 2020
16:30 - 19:00
Zkoušky IPOR - RH-F V, RH-F B, RH-FL V, RH-FL A, RH-FL B
Kunratice
14 lis 2020
09:00 - 00:00

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.