5.3.2006 Křižanov

Přítomni
všichni národní rozhodčí a někteří výcvikáři
Hanka Kremlová
Jan Pakosta
Šárka Peksová
Dita Klarnerová

Změny národního řádu Struktura

 • zkouška vstupní (ZZZ) povinná
 • zkoušky základní : ZZP, ZTV, ZLP, ZVP, ZZS - všechny kategorie mají 1. a 2. stupeň obtížnosti. Posuzovné činí 600Kč, pořádat smí jednotlivé brigády.
 • zkoušky speciální - ZZP-C, ZTV-C, ZLP-C, ZVP-C. C = cadaver pouze vzorky mrtvolného pachu ( je pouze jeden stupeň - C, postupku tvoří řada 1, 2, C ). - ZPJ nejvyšší zkouška, Mistrovství republiky bude podle ní. Posuzovné činí 1000 Kč, pořádají se jako celorepublikové akce.
jednotlivé zkoušky

ZZZ
 • cizí stopa, pokud pes neoznačí, neudělá zkoušku.
 • Speciální cviky - průchod rušným prostředím ( dva psovodi s odloženými psy, dva ohně a dva lidi ), doprava volně sedícího psa na otevřeném dopravním prostředku ( nesmí být přidržován), označení na přímo - pes nevidí osobu odcházet, vidí ji pouze uléhat
ZZP, ZTV, ZLP
 • 1. stupeň - dva speciály, oba ve dne. Tři osoby dohromady v obou speciálech ( 0 : 3, 1 : 2, 2 : 1, 3 : 0 ). Rozhodčí smí počty osob v jednom speciálu během zkoušek měnit.
 • 2. stupeň - dva speciály, jeden ve dne, jeden v noci. Pět osob dohromady v obou speciálech. Počet osob ve speciálu smí být během zkoušek měněn. Součet figurantů v obou speciálech, pro jednoho psa musí být 5.
ZVP
 • 1. i 2. stupeň - speciál probíhá pouze jednou ve dne.
 • 1. stupeň - přivlečení člunu s nabídkou lana, donesení pádla 20 metrů do člunu ( brodění, nemusí plavat ), odpadá dlouhodobé odložení na břehu.
 • 2. stupeň - přivlečení surfaře, pomoc plavci v nesnázích ( přinesení plováku k plavci ), přivlečení člunu ke břehu bez nabídky lana, plavání se psem.
ZZS
 • 1 - dva speciály, oba ve dne. První - jednu hodinu stará, 2x lomená stopa ( pravý a ostrý úhel, dva typy terénu ). Druhá stopa dvě hodiny stará, rovná nebo mírně zahnutá.
 • 2 - Denní a noční speciál. Denní - dvě hodiny stará čtyřikrát lomená, ve dvou místech přešláplá stopa. Noční - tři hodiny stará, dvakrát lomená stopa s přechodem přes cestu.
C cadaver
 • dva speciály, jeden ve dne, druhý v noci. Tři vzorky na oba speciály v každém speciálu 1 až 3 vzorky, dohromady na oba speciály vždy tři. Na C zkoušku musí být splněn příslušný 1. a 2. stupeň.
ZPJ
 • bude stejná jako současná ZZP -3 ( 3 osoby + 1 mrtvý pach v jednom speciálu ).
 • Jeden speciál ve dne, jeden v noci.
 • Jeden mrtvý pach pod úrovní terénu, jeden 1,5 až 2 metry nad úrovní terénu.
 • Jednou chyba v hlášení mrtvá x živá osoba = ještě splní limit, dvakrát chyba = nesplní limit.
 • Na ZPJ musíš mít splněnou jakoukoli zkoušku druhého stupně.
Poslušnost
 • 1. stupeň ZZP, ZTV, ZZS - překážky pouze jedním směrem. Áčko 160cm vysoké ( ne menší, ale širší ).
 • 2. stupeň ZZP, PTV, ZZS a C těchto zkoušek, překážky oba směry, vysílačka na bednu s přivoláním, plazení ne rourou, ale vedle psovoda. Áčko 180cm.
 • ZLP, ZVP - jednotná poslušnost. Vysílačka do člunu na suchu ( na sáně ).
ostatní
 • noční zkoušky zrušeny
 • povinnost vytrvalostních zkoušek zrušena. Vytrvalostní zkoušky se budou pořádat jednou ročně se zadáním Železného psovoda 1. až 3. stupně.
 • povinnost jasně vytyčit prostory speciálů i poslušnosti.
 • střelba 25 metrů od psa.
 • dát vodu ve speciálu je povoleno, chválit lze poplácáním a slovně. Míčky až po odhlášení.
 • u posledního nalezeného je povolen kontakt, jako jediný se vyprošťuje.
 • ve všech speciálech psovod pracuje s vysílačkou a nálezy označuje praporkem.
 • pohyb po speciálu je volný, hodnotí se chaotičnost.
 • zkoušky jsou interní akcí svazu a kupírovaní psi mohou nastoupit.
 • při -20 stupňů Celsia se zkoušky ruší ( poleptání sliznic )
 • baterka je zakázána, čelovka je povolena.
 • pes může mít svítící obojek
 • minimální vzdálenost subjektů je 10 kroků.
 • záchranná četa se skládá maximálně ze čtyřech osob včetně vedoucího terénu.
 • aport může být pouze čepice, nebo bota, nebo rukavice.
Tento řád, plus mínus autobus, bude platný od 1. 1. 2007 ( pokud ho sjezd schválí ).

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.