Žatec 25.11.2006

Přítomní
doškolovací komise - Vladimír Kuchta, Vilda Babička, Jaroslav Sedlák, Květoslav Štibora
národní rozhodčí - všichni co jsou národní a zároveň nejsou mezinárodní rozhodčí.
parta psovodů a figurantů.

Překvápko–na úvodním nástupu se ze školení stalo přezkoušení, s výhledovou možností, že na závěr dne nám seberou rozhodcovské dekrety.
Smích– alespoň mě a Ditu přešel ( jsme rozhodčí chvíli, Dita má odpískané dvě zkoušky a já žádnou ) a vzápětí se hned zase vrátil ( přece se nebudeme nervit, když se s tím nedá nic dělat ). Rozdělili nás do třech skupin. Každá skupina dostala přiděleného svého zkoušejícího. Posuzovali jsme poslušnosti, překážky a stopy ZZZ. Šlo o to se moc nelišit od toho, jak předvedený výkon hodnotil náš zkoušející.

My versus Jarda na překážkách–tři zoufalci předvedli své psy a my tři hlavy pomazané jsme jim to obodovali. Jarda nám vysvětlil to, kde jsme se lišili. V celku se ale jednalo o zanedbatelné rozdíly. V jednom případě jsme se my tři v součtu shodli na bod a Jarda měl o tři body méně. Na má slova:“ Jardo lišíš se! Co s tím budeš dělat? „ nebyl schopen v první chvíli reagovat. V dalších chvílích si to samozřejmě vynahradil.

My versus Vilda na ZZZ stopách–obalení bahnem, poučení Vildou, Vilda s námi spokojen. Bylo to stručné, jasné, výstižné. Časový limit na dopoledne vypršel a naše skupinka nestihla poslušnosti s Květošem. Vymlaskli jsme oběd a mazali na speciály do Chban.
My a Vida na ZTVo–oběhli jsme půlku lesa a ofáborovali prostor, usadili figuranty a posoudili speciál. Pak jsme hodili řeč s Vildou, ujasnili si nejasné.
My a Jarda na ZZP–došli jsme svorně k názoru, že trenažér ve Chbanech je vhodný pro posuzování pouze ZZP 1, na dvojky chybí tma. Nechci nic říkat, ale pískají se tam i trojky ( není tam tma a je to malé ).

My a Květoš na stopách–podruhé jsme tento den byli obalení bahnem až za ušima. Konstatovali jsme, že se od nás Květoš ani moc neliší a pochválili jsme ho. On nás také. Odjeli jsme zpět a čekali na vyhodnocení. Vilda se s panem Kuchtou zasekli někde na tři čtvrtě hodiny. Tvrdili, že na pumpě. Nebyli ukamenováni jen proto, že jsme ještě nevěděli, jestli jsme prošli. Komise se došla poradit, my jsme slupli svačinku.
Výsledek–všichni prošli. ( Dopadlo to výborně, my byli jen trochu v šoku ).

Překvapivý závěr–všem se nám to moc líbilo a těšíme se na příští rok.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.