19.11.2005 Praha - Dům odborů

Mezinárodní řád máme fungl nový, jsou tam kladné (+) , záporné (-), i neutrální (+-) změny.

+ změny
RHE :
–možnost výběru mezi stopou, sutinou a plochou
–poslušnosti - losuje se pořadí cviků
–dovednosti - mety - losuje se pořadí
–plochy i sutiny stupně B - není jistý počet figurantů

+- změny
poslušnost : –aport přes Áčko je nahrazen plazením. Psovod se může plazit se psem, nebo vzpřímeně jít vedle psa. Povely jsou povoleny, doteky nejsou povoleny.
–skupinka – s lidmi rotuje i jeden neagresivní pes
–malá plemena – můžou a nemusí se jim snižovat překážky
–sutiny, plochy – odpadá nástřelák
–dovednost – skok daleký – zkrácen na 1 metr, na povel „stůj“ musí pes zůstat stát ve směru skoku. Nesmí se otočit k psovodovi
–mety v lavinách nejsou bedny, ale pouze praporky označená místa 40m od sebe
–žebřík vodorovný – pokud pes šlape na postranice, cvik se hodnotí známkou chybně
–plochy – rozhodčí určuje osu postupu, která je vždy rovná není do Účka, nesmí se vracet
–v nepřehledném terénu můžou být i budovy, sklepy
–i když není splněn limit v jedné části zkoušky, je povinnost zkoušku dokončit
–Je povoleno šílené množství dalších povelů, nebudu je vypisovat. Přečtěte si to.

- změny
–stopy : na konci stopy neleží ten, kdo ji šlapal, ale někdo úplně jiný ( prý, aby rozhodčí nezabloudil ). Pokud pes mine figuranta a jde po svém pachu dál ( tak se ti opravdu dobří zachovají ), prošvihl zkoušku
–dovednost : nesení psa – psa jakkoli těžkého musí unést sám psovod, po položení na zem musí pes v klidu vyčkat na povel psovoda a ne hned sám mazat zpátky
–sutiny : všechny osoby se vyprošťují bez účasti psovoda ( psovi není umožněn kontakt )

Další
–Vytrvalostní zk. – zapomněli jsme se na to zeptat, ale měly by být nepovinné
–IRO bude vyhlašovat zkoušky se zadáním Mezinárodního šampionátu práce
–Brigády si smí samy vyhlašovat pouze RHE zkoušky. Zkoušky stupně A, B a C se musí rok předem hlásit na svaz a svaz je musí povolit. Limit 1 rok bude možná zkrácen
Tyto zkoušky smí pořádat kterákoli ZKO. ZKO musí nahlásit 1/4 roku předem.
Jediná vyjímka ČR proti celému světu – všichni mají RHE nepovinné, akorát Češi bez složené zkoušky RHE nesmí dál. Ó my se máme!!!

Přítomni ( Monika P., Dita K., Šárka P., Honza P.).
Přijeli jsme v devět ráno. Dostali jsme sváču, kafčo, Matonku, nové mezinárodní řády, potřásli jsme si pravicemi, někde i na pusiny došlo a už to frčelo. Vysvětlili nám proč,kdo, kde a co se v řádu změnilo. Pak byla přestávka a guláš.
Po obědě už to tak košér a bez problémů nebylo. Dopřednesl se řád a začaly se řešit věci, které sem nepatřily. Řešil se letošní lavinový pohár. Rozhodčí povolili absolvovat speciál bez lyží. Řád jasně říká, že lyže jsou povinné. To je hrůůůza, co?! Kupodivu byla povolena i obhajoba provinilců. Silně svažitý terén byl zavalen přes jeden metr vysokou, úplně sypkou pokrývkou sněhu. Po nasazení lyží se psovod propadl až po pás do sněhu. Bylo ohroženo zdraví psovodů. Před čtyřmi lety, při ohrožení zdraví, bylo povoleno lyže sundat. Žádný postih a dokonce ani upozornění se nekonalo.
Tak, jak to vlastně je? Jednou to jde a jindy ne?! No nevím, nevím… Zůstalo to nedořešené. Prý presidium rozhodne.
Zazněly i hlasy o tom, že „školení rozhodčích“ , zdržují svými dotazy lidé, co tam nemají co dělat, protože rozhodčí nejsou. Řekla bych, že to bylo hodně ubohé. Toto nebylo “Školení rozhodčích„, ale „Školení rozhodčích, předsedů a hlavních výcvikářů“. Rozhodčí měli proplacený cesťák, ostatní jeli na své náklady. A i kdyby to bylo pouze pro rozhodčí, existují pravidla slušného chování… Možná, že by stálo za to vyhlásit pro vybrané jedince „Školení pravidel slušného chování“.

Jezděte na školení, stanou se z Vás školníci!!!

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.