Dne 25.11.2018 se bude konat členská schůze. Sejdeme se  ve škole na Nábřeží Jana Palacha v 9:00.

Porgram

  1. Úvod
  2. Zpráva pokladníka
  3. Zpráva výcvikáře
  4. Zpráva hospodáře
  5. Přijímání nových členů
  6. Projednání funkce "pomocného výcvikáře"
  7. Webové stránky - úprava, obsah, návrhy
  8. Určení termínů zkoušek, brigád, soustředění na rok 2019
  9. Různé
  10. Kontrola zápisu

Program musí být vyvěšen alespoň 6 týdnů před schůzí, Návrhy na změny zasílejte do 14. října. Návrhy podané po 14. říjnu budou projednány v bodě 9. Různé a pro jejich schválení bude nutná nadpoloviční většina (viz stanovy).

Těším se na Vás

Šárka

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.