Dne 25.11.2018 se bude konat členská schůze. Sejdeme se  ve škole na Nábřeží Jana Palacha v 9:00.

Porgram

  1. Úvod
  2. Zpráva pokladníka
  3. Zpráva výcvikáře
  4. Zpráva hospodáře
  5. Přijímání nových členů
  6. Projednání funkce "pomocného výcvikáře"
  7. Webové stránky - úprava, obsah, návrhy
  8. Určení termínů zkoušek, brigád, soustředění na rok 2019
  9. Různé
  10. Kontrola zápisu

Program musí být vyvěšen alespoň 6 týdnů před schůzí, Návrhy na změny zasílejte do 14. října. Návrhy podané po 14. říjnu budou projednány v bodě 9. Různé a pro jejich schválení bude nutná nadpoloviční většina (viz stanovy).

Těším se na Vás

Šárka

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.