ZBKKK - Historie

PřihlášeníPřeklad

Od historie k současnosti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mach David   
Středa, 11 Červen 2008 16:39

Původně západočeská záchranná brigáda vznikla v roce 1990 a celkem zahrnovala plochu dnešního karlovarského a plzeňského kraje.
Již před vznikem brigády se její pozdější členové zúčastňovali zkoušek záchranných psů a Mistrovství republiky záchranných psů. Byli to např. pan Vojtěch Bozó a pan Jan Kříž, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Tito pánové také ZČ ZBK až do roku 1996 vedli.
Po té byl vedoucím do roku 1998 pan Martin Schmid. Od roku 1998 vede ZBK Judita Klarnerová a od roku 2008 Šárka Machová.

V roce 2000 došlo k regionálnímu dělení státu na 14 krajů a tím také k rozdělení ZČ ZBK na ZBK Karlovarského a Plzeňského kraje. Naše brigáda má nyní cca 34 členů.

Od roku 1995 se naši členové účastnili 16 praktických nasazení z toho:

 • 5 x v plošném vyhledání
 • 6 x v sutinovém vyhledání
 • 5 x ve vodním vyhledání

Z úspěšných zásahů:

 • 1994
  Karlovy Vary - sesuv obytného domu v centru K.Varů, sl. Nykodýmová Ivana dva nálezy
 • 1999
  Turecko - Hana Schmidová - Bandita
  Ivana Nykodýmová - bez psa
  Judita Klarnerová - Back
  Radek Čajka - Fin
  Při tomto zásahu členové označili celkem devět míst kde později byly vyproštěny zavalené osoby, z toho jedna živá.


V letech 2001 a 2003 se naši členi účastnili čtyřech vyhledání utonulých osob. V jednom případě se utonulá osoba vůbec nenacházela v prohledávané oblasti. Ve třech případech byly utonulé osoby vyproštěny potápěči v místech označených psy.

V roce 2008 získala Šárka Machová se svou fenkou Aškou atest ministerstva vnitr ČR pro sutinové vyhledání a do roku 2011 absoluvovala 4 zásahy.