ZBKKK - Archiv

PřihlášeníPřeklad

Výroční členská schůze PDF Tisk Email
Novinky
Napsal uživatel Mach David   
Pondělí, 15 Prosinec 2008 20:04

Výroční členská schůze

Schůzi zahájila Šárka Peksová přečtením programu a úvodním slovem.

Zpráva výcvikáře

9 pořadatelství zkoušek

Zpráva pokladníka

Zůstatek na účtu 15 300,-

Pokladna 0,-

Sponzorské dary 20 000,-

Výcvik nováčků 7 500,-

Zpráva hospodáře

Sněžníce, dvoukolák, uniformy, žebřík, autobaterie, sekačka, křovinořez

Utraceno 60 145,-

Zpráva managerů

Nejsou přítomni

Upřesnění podmínek předváděcích akcí

Hlasování o oficiálních akcí ošetření smlouvou – odhlasováné jednohlasně (22 členů)

Z funkce managera odstupují Alena a Jiří Halajovi

Volba výboru

 • zrušení stávajícího výboru

 • volba nového výboru

Předseda – Šárka Peksová – jednohlasně zvolena

Pokladník – Monika Malenová – jednohlasně zvolena

Hlavní výcvikář – Jan Pakosta – jednohlasně zvolen

Hospodář – Jan Pakosta – jednohlasně zvolen

Jednatel – David Mach – jednohlasně zvolen

Čeln výboru – Judita Klarnerová – jednohlasně zvolena

Revizní komise

Šárka Juhošová

Ilona Kubíková

Dana Veselá

Přijímání čekatelů

Jako doposud

Nedělní výcvik

 1. Kurzy
  výcvikář na 3 lidi – 10 hodin (do 4 měsíců) za 150 Kč/hod – 1000 Kč pro brigádu 500 pro výcvikáře
  pro 1, proti 21

 2. Služby – povinost výcviku členů jednou do měsíce
  pro 18, proti 3

 3. Kombinace kurzy, služby
  pro 1, 19 proti, zdržel se 1

 4. Jako dosud
  pro 4, proti 9, 8 zdrželo se

Odsouhlasen systém služeb. Systém se zhodnotí po půl roce a popřípadě upraví dle námitek členů.

Webové stránky

Odsouhlaseny nové stránky

Zaplacena doména zbkkk.cz na 3 roky, webhostingová sponzorská smlouva

Brigády

Souhrn udělaných činností na brigádach

Účasti členů na oficiálních a neoficiálních akcích

Příspěvky

Příspěvek za člena 500 Kč za rok

Příspěvek za čekatele 500 Kč za půl roku

Členské příspěvky jsou splatné do 23.12.2008

Plán činnosti na rok 2009

bude doplněn odkaz na tabulku

Cvičák

Městem Karlovy vary byla schválena nájemní smlouva za 682 Kč za rok.

Pozemek pod cvičákem v jednání.

Příspěky na startovné

- neproplácí se (odhlasováno)